facebooklinkedin

 

Swedish
Swedish Spanish

Våra tjänster

Anvander fulla potential med Jorgens ogon

The meaning of business is to have a business with meaning.

En medvetet värderingsstyrd organisation skapar en kultur där människor gör meningsfulla prestationer och mår bra samtidigt!

De tre cirklarna med rubriker

Värderingsstyrda ledare och medarbetare leder, sig själva och andra, genom exempel. De lever och agerar i enlighet med sina kärnvärderingar, övertygelser och principer. De går bortom sina mentala hinder och vad de idag tror är möjligt.

Detta kan låta och se enkelt ut - och just därför finns det träningsprogram och principer som kan skapa en medvetet värderingsstyrd kultur hos just din organisation.

Hörnstenarna i en värderingsstyrd kultur är dessa tre, mycket enkla, frågor:

 • Finns det TYDLIGA MÅL VÄRDA att spela för?

  Vikten av att ha TYDLIGA och MENINGSFULLA MÅLBILDER för dig som individ, för teamet och för organisationen.
 • Finns det en TYDLIG SPELPLAN VÄRD att spela på?

  Vikten av att ta bort dimman, utforska och TYDLIGGÖRA det FAKTISKA NULÄGET.
 • Finns det en TYDLIG SPELIDÉ VÄRD att spela efter?

  Vikten av att TYDLIGT definiera vad som är MENINGSFULLA PRESTATIONER för såväl individ, team som organisation.

Frågorna är enkla och just därför är svaren betydligt mer intressanta.

 • Vilka är DINA svar?
 • Vilka är DITT TEAMS svar?
 • Vilka är DIN ORGANISATIONS svar?

Våra unika träningsprogram på individ, team och organisationsnivå skapar underlag för dina och din organisations svar. För att säkerställa såväl kvalitet som effekt genomsyras samtliga våra träningsprogram av vår metodik SUUMM®:

 • Sanningens ögonblick

  Det krävs både MOD och NYFIKENHET att skapa TYDLIGHET och ENKELHET.
 • Utmanande

  Att VÅGA gå bortom invanda mönster. "Tänk om mitt bästa beteende ligger ivägen för ett bättre".
 • Utvecklande

  Att BYGGA PÅ det som fungerar. Att SKAPA lärande och engagemang i vardagen.
 • Mätbart

  "Det som mäts blir gjort". Att skapa moment av FEEDBACK OCH LÄRANDE i vardagen och samtidigt säkerställa att man är man är på rätt väg.
 • Meningsfullt

  Skapas genom ett genuint ägarskap och gestaltas genom:4 principer for meningsfulla prestationer 

En medvetet värderingsstyrd organisation har direkt och mätbar effekt på organisationens:

 • Finansiella resultat
 • NKI = Nöjd Kund Index
 • NMI = Nöjd Medarbetar Index

Vilka resultat vill du och din organisation ha?

Nu är det upp till dig!


Att göra RÄTT SAK  – kontakta oss!

Att göra på på RÄTT SÄTT  – Ring 0709-360 086 eller mejla
Att göra av RÄTT ANLEDNING – du och din organisation är värda det!

Att göra det BÄSTA DU KAN  – GÖR DET NU!

 
 

Kontakta oss

Besöksadress: Cylindervägen 18, plan 8, Nacka Strand, Sweden
Tel: +46 (0)709 - 360 086
E-post: