facebooklinkedin

 

Swedish
Swedish Spanish

Våra utbildningar

Den Internationella certifieringen i coach- och ledarkompetenser den 5 februari

Vill du ha coach- och ledarkompetenser som skapar meningsfulla förändrings- och utvecklingsprocesser?

Orjala coach- och ledarcertifiering tränar dig i att:

 • Skapa tydliga och meningsfulla målbilder.
 • Tydliggöra värderingar som ger riktlinjer i livet och motiverar att åstadkomma meningsfulla förändringar.
 • Skapa handlingsplaner som upplevs meningsfulla och motiverar.
 • Lyssna och ha närvaro på hög nivå.
 • Använda kraftfulla frågor som leder till löpande utveckling och lärande.
 • Ge - och få meningsfull feedback.
 • Ha ett tillstånd av medvetenhet, nyfikenhet och fokus.
 • Skapa tillitsfulla relationer - till dig själv och andra.

Du har:

En stark vilja och nyfikenhet för att utveckla dig själv och andra. Du har ett driv och en önskan om att utvecklas och att utmanas, att gå förbi dina mentala hinder för vad du idag tror är möjligt!
Du arbetar idag, troligtvis, som ledare, coach, projektledare, konsult eller HR-chef/specialist.

Utbildningen:

Metodiken kallar vi för "experimentiell-action-learning". Utbildning pågår under 12 dagar, fördelat på 6 tillfällen under ca 6 månader. Det är mycket utvecklande och spännande!
Under detta halvår kommer du att tränas i att:
Skapa tydliga målbilder värda att spela för
Skapa en tydlig spelplan värd att spela på
Skapa tydlig en spelidé värd att spela efter

Tiden mellan utbildningstillfällena är en mycket viktig del i utvecklingsprocessen:
Du kommer att få "Fokuspersoner" – för dig okända personer, som du ska ha individuella coachtillfällen med under hela processen. Du kommer även ha erfarenhetsmöten med övriga kursdeltagare för att ytterligare stärka dina egna och andras lärdomar från "verkligheten". Du har också individuella coachtillfällen med din egen coach från Orjala & partners.

Din coachtränare är Patric Orjala. Han är en Sveriges mest erfarna internationella coach- och ledartränare. Sedan 2002 har Patric utbildat och certifierat över 2 000 ledare och coacher i Sverige, Danmark, USA och Latinamerika. Patrics främsta egenskaper är hans enorma nyfikenhet och fascination av att locka människor förbi deras mentala hinder för vad de idag tror är möjligt!

ici logo grossKvalitetssäkring. 
Orjala är utvalda som ICI coaching institut i Sverige. Våra certifieringsgrundande utbildningar möter en av världens högsta standards inom coaching och coachande ledarskap. Det är vår mission och din garanti!

Utbildningstillfällen:

Steg 1:
Modul 1, den 5 - 6 februari 2018
Modul 2, den 19 - 20 mars
Modul 3, den 12 - 13 april
Modul 4, den 17 - 18 maj
Steg 2:
Modul 5, den 18 - 19 juni
Modul 6, den 20 - 21 augusti
Utbildningen är mellan kl 09.00 - 18.00 alla dagar.

Plats:

Utbildningen genomförs på Skepparholmen Nacka. 

Följande ingår i den Internationella certifieringen i coach- och ledarkompetenser steg 1 + 2:

 • 8 + 4 mycket utvecklande och utmanade utbildningsdagar.
 • Individuella coachtillfällen med certifierad coach.
 • Coachträning med tilldelade ”Fokuspersoner”.
 • Gruppmöten mellan modulerna.
 • Egen Extended DISC – Personprofil med individuell återkoppling.
 • Ett gediget utbildningsmaterial och all kurslitteratur.
 • Internationell certifiering av ICI efter genomförd utbildning.

Kvalitetssäkring

För att säkerställa att utbildningen möter ICI´s höga certifieringskrav gäller följande:

 • Maximalt 15 deltagare per utbildning
 • Din coachtränare är mycket välutbildad och en av Sveriges mest erfarna coach- och ledaretränare
 • 96 timmar coachspecifik utbildning
 • Som deltagare genomför du minst 30 coachtimmar i rollen som coach under utbildningen
 • Löpande feedback från din coachtränare
 • Samtliga moment följer de etiska riktlinjer som flertalet av världens största coachorganisationer har satt upp som internationell standard.
 • Alla moment är på svenska
 • Den coach du erhåller mellan modulerna är en erfaren certifierad coach
 • "Träning ger färdighet" - du kommer att erhålla mycket av båda under denna utbildning!

Investering:

Steg 1+2, 12 dagar, 54 900 kr. Du spar 10 100 kronor när du bokar steg 1+2 vid samma tillfälle.
Steg 1, 8 dagar, 42 500 kr
Steg 2, 4 dagar, 22 500 kr
Priset inkluderar allt ovan och är exklusive moms.

Information

Kursstart 2018-02-05 09:00
Slutdatum 2018-08-21 17:00
Antal deltagare 15
Investering per person 54 900 kr
Plats Skepparholmen
Vi tar inte längre emot anmälningar för den här utbildningen.

Karta

Mod

"Mod är inte att inte vara rädd. Mod är att vara rädd och göra det ändå."
Astrid Lindgren

Grupparbeten

”Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you did not do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe habor. Catch the trade winds in your sails. Explore! Dream! Discover!”
Mark Twain

Våra deltagare säger:

 • Mathias Söderholm, säljchef
 • Lotta Susanne Forsberg, verksamhetsansvarig Hitta Rätt Fryshuset Göteborg
 • Lars Lindgren, HR ansvarig, Miljöförvaltningen, Stockholm Stad
 • Torbjörn Enström, Administrativ chef, Fryshuset
 • Pia Källqvist, Enhetschef kompetensutveckling, Systembolaget

Kontakta oss

Besöksadress: Cylindervägen 18, plan 8, Nacka Strand, Sweden
Tel: +46 (0)709 - 360 086
E-post: