Hur hantera förändringar?
Hur hantera svåra samtal? 
Hur hantera alla problem? 
Hur hantera besvärliga medarbetare? 

Tänk om vi, i vissa situationer, ställer oss fel fråga. En fråga som gör att den besvärliga situationen faktiskt blir än besvärligare. När vi frågar oss själva eller andra ”Hur ska jag hantera ….?” lägger hela frågan fokus på att det är något, oftast ett problem, som behöver åtgärdas/hanteras. Hela den frågan ”Hur ska jag hantera” lägger fokus på just det som vi inte vill ha, det som behöver hanteras, problemet. Tänk om vi istället kan konstatera att det just nu inte är som vi vill ha det och sedan ställa oss mer utvecklande frågor.
Se nedan för några exempel:
Situation – stora förändringar i företaget 
Ett perspektiv på situationen – Hur ska vi hantera förändringarna, som vi egentligen inte vill ha? 
Ett annat perspektiv på samma situation – Om vi nu tänker att dessa förändringar, som ändå är här, kan bidra till något bra – vad vill jag/vi att det ska vara?

Situation – ska strax ha ett samtal med en kollega/medarbetare kring något som hen gjort som gått riktigt fel. 
Ett perspektiv på situationen  – Hur hantera detta svåra samtal?
Ett annat perspektiv på samma situation – Eftersom jag nu ska ha detta samtal – i den bästa av alla världar vad vill jag att samtalet ska leda till som kan utveckla oss båda -och faktiskt även företaget?

Situation – företaget är i ett trängt läge där mängder av oönskade situationer har uppkommit.
Ett perspektiv på situationen – Hur ska vi nu hantera alla problem?
Ett annat perspektiv på samma situation – Eftersom nu en massa saker uppenbarligen händer, i den bästa av alla världar vad vill vi att det som nu händer ska leda till som kan utveckla oss och vårt företag – på kort- och långsikt?

Situation – Du som chef har en medarbetare som uppenbart har ett beteende som har oönskad effekt på såväl andra medarbetare och även kunder.  
Ett perspektiv på situationen – Hur hantera besvärliga medarbetare? 
Ett annat perspektiv på samma situation – Eftersom jag nu har de medarbetare jag har – i den bästa av alla världar, vilken relation vill jag ha till dem som utvecklar både dem och mig i våra respektive yrkesroller? 

Ovanstående kan låta och se enkelt ut – och just därför har vi på Orjala träningsprogram och utvecklingsprocesser som kan skapa en medvetet meningsfull kultur hos just dig och din organisation. Medvetet värderingsstyrda ledare och medarbetare leder, sig själva och andra, genom exempel. De lever och agerar i enlighet med sina kärnvärderingar, övertygelser och principer. De går bortom sina mentala hinder och vad de idag tror är möjligt. Orjalas tankar kommer att utforska detta ämne och många andra i vår strävan att skapa bidra till att människor kan gå bortom sina mentala hinder för vad de idag tror är möjligt. Om du är fortsatt nyfiken är du varmt välkommen att följa Orjalas tankar på vår hemsida, LinkedIn eller Facebook. Du är varmt välkommen att kommentarer och bidra med dina tankar och reflektioner om det som Orjala skriver om. Om en relativt medioker tanke, kanske från Orjalas tankar, som föder en meningsfull tanke hos dig, tänker jag att då är det ju meningsfullt att fortsätta dela tankar med varandra. Patric Orjala i mars 2018

Pin It on Pinterest

Share This