Hur kommer det sig att vi som människor många gånger repeterar oss i vissa situationer när
vi egentligen vet vad och hur vi ska göra annorlunda = har kunskapen (vad) och insikt om
beteendet (hur). Trots våra goda intentioner om att göra annorlunda märker vi efteråt att vi
gjort som vanligt. När vi dessutom får samma resultat som vanligt blir vi förvånade och eller
besvikna.

Prick där och då ställer vi oss själva ofta fel fråga – varför gör jag så här igen?
Med det givna svaret – jag är hopplös/omöjlig, oduglig, okunnig m.fl. nedtryckande ord som
de flesta börjar med bokstaven ”o”.

Medvetenhet är generellt allas utvecklingsprocessers moder. Dock en fördjupad
medvetenhet med enbart fokus på varför du gör som du brukar leder sällan till meningsfulla
och användbara lärdomar. Denna typ av medvetenhet ökar generellt ditt fokus på vad som
inte fungerar som i sig ökar sannolikheten att du snart kommer repetera dig igen – och åter
få samma resultat.

Vad kan jag då göra annorlunda?
Byt fråga – istället för varför ställ dig frågan vad hände, egentligen? – ta bort dimman och
observera resultatet istället för att värdera det.
Stäm sedan av med det önskade läget – vad ville du skulle hända?

Fortfarande med en observerande relation till det som inträffat är det nu dags för nästa
fråga. Baserat på det jag nu observerat har hänt och det jag ville skulle hända – vad har jag
nu lärt mig att just jag ska göra aningens annorlunda nästa gång? (för att då komma närmare
mig önskade läge)

Säkerställ att det verkligen är en lärdom du fokuserar på. Det smyger sig gärna in små
konstateranden vid denna del av processen – ”jag är ju en sån som……” Och andra oönskade
vanemässiga tankar.

Låt dessa vara och fokusera på lärandet. Du vet att det är ett lärande när du kan visualisera
dig att göra det = är en handling och att just det beteendet/handlingen är en starkt
bidragande orsak till att du kommer närmare ditt önskade läge.

Om det som du gör leder dig dit du vill så fortsätt!
Om inte gör ovanstående process igen och finkalibrera ditt lärande och görande tills du når
det du vill.

Patric Orjala i mars 2018

Pin It on Pinterest

Share This