I så fall kan den Internationella Certifieringen i coach- och ledarkompetenser vara ditt nästa steg i din egen utveckling.

Den 7 maj startar en av Sveriges mest utvecklande och utmanade certifieringsutbildningar i coach- och ledarkompetenser.

Denna utvecklingsprocess på 12 dagar fördelat på sex moduler under ca sex månader är något av det mest utvecklande och utmanade som du kommer att kunna investera i när det gäller din professionella och personliga utveckling.

”En fantastiskt utvecklande kurs, över mina högt ställda förväntningar. Nyttiga kunskaper och färdigheter både privat och professionellt!”
Lars Lindgren, HR personalstrateg, Miljöförvaltningen, Stockholm Stad

Du kommer att uppleva “experimentiell-action-learning”  och som en av deltagarna uttryckte det:

”Spännande, svår, frustrerande, krävande och härlig!”
Mathias Söderholm, säljchef, Habasit AB

Denna utvecklingsprocess innehåller alla moment för att få en inlärningsprocess som håller många år efter avslutad utbildning.

“Den bästa ledarskapsutbildning jag har gått! Som ledare har jag flyttat fokus från mig själv som problemlösare till att få medarbetarna att själva komma fram till de effektivaste lösningarna och samtidigt växa med uppgiften.”
Torbjörn Enström, VD Nublis och CFO for hire, fd Administrativ chef, Fryshuset

Varmt välkommen att kontakta oss direkt för anmälan eller mer information.

Vänliga hälsningar

Patric Orjala
Internationell Coach- och ledartränare | Internationellt Certifierad Mental tränare | Certifierad tränare Extended DISC | Certifying partner of International Coaching Institute, ICI

 

 

Pin It on Pinterest

Share This