The Learning is in the doing!

Jag har precis avslutat modul 3 av 6 i den Internationella Certifieringen i coach-och ledarkompetenser med deltagare som i ord och framför allt i handling gått förbi sina mentala hinder för vad de tidigare inte trodde var möjligt.

Vi har haft flertalet övningar och moment med feedback under denna modul, där deltagarna har “tvingats” göra saker de inte trodde att de kunde. Som avslutning på modulen fick deltagarna frågan – vad tar du med dig från denna  modul som varit extra meningsfullt för just dig? Här är några av deltagarnas svar:
“Vikten av att våga utmana mig själv”
“Nyttigt att köra i diket.”
“Lita på mig själv och processen”
“Våga lita på min magkänsla”
“Våga göra”
“Släppa sargkanten och sätta mig i coachtillstånd”

Den gruppgemensamma insikten är att MENINGSFULLT LÄRANDE SKER GENOM ATT GÖRA. Speciellt när du gör fast du tror att du inte kan.

Som coachtränare kan jag bara konstatera att jag är otroligt ödmjukt tacksam för att få vara med om deltagarnas otroliga utveckling på så här nära håll. För varje år som jag arbetar med att utveckla människor i att utvecklas slås jag av meningsfullheten i detta citat:
“The beauty of empowering others is that your own power is not diminished in the process.”

Jag tänker – vem i din närhet är det extra meningsfullt för just dig att du “empower” och att du samtidigt säkerställer att även din livsenergi ökar?

Hoppas att även din dag blir en meningsfull dag i ditt liv.

Patric Orjala  april 2018

Pin It on Pinterest

Share This