Slår mig hur oerhört behagligt det är att prata med någon som verkligen har en följsam närvaro och lyssnar på en hög nivå. Tack Dani Dawoodson, dessa kompetenser är något du verkligen behärskar och generöst delade med dig av under vår lunch idag.

I min roll som tränare av ledare och coacher är jag mycket tränad i att använda dessa kompetenser och gör det naturligt på en hög nivå. Lunchmötet idag påminde mig om detta är lika viktigt även utanför min yrkesroll. Min fråga till mig själv blir således – vilka, utöver mina kunder, kan jag vara extra närvarande med och medvetet träna på att ha en än högre nivå av lyssnande?

Pin It on Pinterest

Share This