The essence of a new Day
This is the beginning of a new day.  You have been given this day to use as you will.  You can waste it or use it for good.  What you do today is important because you are exchanging a day of your life for it.  When tomorrow comes, this day will be gone forever; in its place is something that you have left behind . . . let it be something good and meaningful.
– Anonymous
Under en av mina första arbetsdagar, efter en lång och härlig sommarsemester, råkar jag snubbla över ovanstående citat. Det är en mening med det mesta tänker jag och läser texten en gång till. Denna gång för att medvetet leta efter en genuint meningsfull intention med citatet, till motsats för något klämkäckt citat som vi konsulter och föreläsare ibland slänger ur oss ?.

Inser nu i skrivande stund hur otroligt viktigt det är för mig att medvetet omfamna och värdesätta alla dagar, arbetsdagar och i dessa tider även semesterdagar. Vikten av att ha en meningsfull och kärleksfull närvaro i det jag är och gör för stunden.

När jag blickar bakåt på de semesterdagar jag haft i sommar kan jag med lätthet och glädje finna en hel del dagar fyllda av den närvaron och även den del dagar som jag fyllde med en dos av oro, tvivel och stress.

Tänker nu att det är viktigt att jag kan uppleva alla svängningar som finns i livet och lika viktigt att vara medveten hur de påverkar mig i mitt nuvarande nu. Med ett accepterande förhållningssätt kan jag se en tydlig koppling hur mina energitapp under semestern faktiskt bidragit till att ha fördjupat och skänkt än mer glädje och lust till andra stunder. Istället för att låta stressen hänga kvar fler dagar fick jag möjlighet att uppleva den och sedan lämna den till förmån för mer meningsfulla upplevelse och fokus. Jag blir alltid lika ödmjukt fascinerad när jag lever som jag lär – och att det fungera även på mig ?!

Avslutar med en liten fråga – vad kan du göra, som en mycket liten handling, för att bidra till att du och för dig viktiga personer får ett än mer meningsfullt avslut på just denna dag?

Min egen handling i eftermiddag är att lämna dator på jobbet när jag går hem och genom denna handling fullt ut fokusera på de tonårsbarn i familjen som har lust att umgås med mig ikväll.

Pin It on Pinterest

Share This