Stort tack till dig som var med under gårdagens föreläsning och med ditt genuina engagemang och nyfikenhet bidrog till ett inspirerande utforskade av frågeställningen:
Vore det ok om det gick att lära sig något meningsfullt av alla människor du möter?

Jag vill verkligen dela med mig av några av de intressanta frågeställningar och insikter vi skapade tillsammans under kvällen. En fråga som dök upp var:
Vad kan jag göra lite annorlunda för att lära något meningsfullt från de människor som jag möter?

En insikt som en av gårdagens deltagare delade med sig av:
“Eftersom jag ändå är i ett möte/kontakt med en annan människa kan jag ju lika gärna passa på att lära mig något meningsfullt, eftersom vi är ju ändå där, tillsammans.”

Vi utforskade även:
Tänk om mitt bästa beteende ligger i vägen för ett bättre?

Några övergripande insikterna som kom till oss var:
Det beteendet jag tycker är bäst kanske egentligen irriterat någon annan. Det kan vara bra att medvetet och närvarande stämma av hur mitt beteende på riktigt påverkar den jag samtalar, umgås med. Tänk om jag kan göra små anpassningar som är meningsfulla för både mig och den andre. Då behöver jag gå från att tänka att mitt beteende är det bästa till att vara nyfiken på vilket beteende som är mest meningsfullt för oss båda just nu.

En gruppgemensam insikt:
Meningsfull anpassning av beteende och kommunikationssätt förutsätter utöver mod och nyfikenhet även att du reflekterar över vad som på riktigt är meningsfullt för er båda.
Tänk om det finns fler svar på den frågan?
Tänk om du tillsammans med den andra kan finna ett svar tillsammans?
Vore det ok att det även är meningsfullt att vara överens om att man inte är överens om vad som är meningsfullt?

Olika uppfattningar som möts med respekt, mod och genuin nyfikenhet skapar en än mer meningsfullt samtal och möte mellan människor.

Avslutningsvis några små frågor som du kan ställa till dig själv under dagen:
Vem har jag LÄRT MEST av idag?
Vad har jag LÄRT mig av den personen?
Hur och när ska jag använda denna lärdom?

Och för dig som är extra modig och träningsvillig kan omfamna tanken – ”Tänk om jag kan lära mig någonting av VARJE människa som jag möter” – och sedan ställa dig frågorna:
VEM upplever jag, vid första påseendet, har MINST att lära mig?
VEM är det?
Vad skulle jag kunna lära av den personen?
Hur och när ska jag använda denna lärdom?

Kom ihåg att det inte är frågorna som skapar är meningsfullhet. Det är dina unika svar som ger dig underlag till genuint meningsfull handling i nuet – för dig och de omkring dig.

Lycka till med ditt utforskande av vad som meningsfullt för dig och de omkring dig!

Pin It on Pinterest

Share This