Under denna vecka har jag haft flertalet coachsamtal med olika människor och grupper i olika faser i livet, såväl professionellt som personligt. Jag slås återigen av hur otroligt spännande vi människor är, vilka enorma resurser vi har inom oss – och hur otroligt lätt det är att vi har otur när vi tänker ?.

Att våra tankar påverkar oss är ju inget nytt för någon av oss. Just därför är det så härligt att som coachande samtalspartner få var med om när djupare insikter kommer upp i medvetandet och under samtalet omvandlas till meningsfulla och användbara handlingsalternativ.

Jag är mycket ödmjukt tacksam att jag i min yrkesroll får vara med om att bidra till att människor går från jobbiga tankar som har negativ påverkan på en människas livskvalitet till att senare i samtalet ha en egen utformad strategi vad hen kan GÖRA, konkret handling, (små myrsteg) för att uppleva ökad livskvalitet istället.

Det jag skriver om är ingen ”happy, happy process”, eller ”tänk positivt så blir allt bra”. Det är en utvecklande process som skapar en meningsfull medvetenhet, en medvetenhet som går att omvandla till meningsfulla handlingar som i sin tur skapar meningsfulla tankar och känslor som i sin tur skapar än mer meningsfull medveten osv. Alltså har ett embryo till att ha lite mer tur när jag tänker!

Högst troligtvis kan vi människor inte välja alla tankar som vi har, tänk om vi kan välja lite mer än vad vi just nu tror…..

Just därför har jag idag gett mig uppgiften att tänka jag att jag själv ska vara lite extra varsam och kärleksfull gentemot mig själv när jag tänker. Att, efter min bästa förmåga, välja vilka tankar jag ska tänka om mig själv och det jag gör (eller inte gör).

Är du nyfiken på att själv få ta del en denna självcoach process som eventuellt kan hjälpa dig att ha lite mer tur när du tänker så maila mig via LinkedIn eller till patric@orjala.se så skickar jag den till dig.

Önskar dig en fortsatt härlig fortsättning på veckan fylld med tankar som är meningsfulla för dig och de omkring dig!

Pin It on Pinterest

Share This