Du har en nu unik möjlighet att bli individuellt coachad av en deltagare som utbildar sig i den internationella coachcertifieringen hos Orjala.

Vi söker just nu ”fokuspersoner” – personer som vill utvecklas och är nyfikna!
Någon som våra deltagare kan öva coaching på under utbildningstiden. Du får sex individuell coachtillfällen inom de områden du själv väljer, – och helt utan kostnad.

Den Internationella coachcertifieringens mål är att:
”Ge deltagaren en djup praktisk kunskap och kompetens i att coacha sig själv och andra till ett bättre resultat ur ett professionellt och personligt perspektiv.”

Ett viktigt moment för att deltagarna att nå utbildningens mål är träning och åter träning i ”verklig miljö”. För det behövs ”fokuspersoner”, denna del är mycket viktigt för deltagarens utveckling som coach och ligger även till grund för deltagarens certifiering. Din coach blir under hela utbildningstiden tränad av Patric Orjala, en av Sveriges mest erfarna coach- och ledartränare.

Om du vill utvecklas i att utvecklas är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse som fokusperson – först till kvarn:
Mer information och anmälan gör du på vår hemsida – klicka här.

Utöver 12 utbildningsdagar fördelat på 6 moduler under ca 6 månader har deltagarna haft minst två “fokuspersoner” att coacha i tiden mellan modulerna. Så här säger några av våra deltagare om den utveckling de fått efter genomförd coachutbildning:

”En fantastiskt utvecklande kurs, över mina högt ställda förväntningar. Nyttiga kunskaper och färdigheter både privat och professionellt!”
Lars Lindgren, HR personalstrateg, Miljöförvaltningen, Stockholm Stad

”Spännande, svår, frustrerande, krävande och härlig!”
Mathias Söderholm, operations manager, Habasit AB

“Inte bara en utbildning utan något mycket mera. En resa som lärde mig mycket om mig själv som chef och ledare, hur jag vill vara och vad jag vill stå för. Coachutbildningen skapade för mig som chef en trygg plattform som vilar på värderingar och trovärdighet.”
Pia Källqvist, VD Hencol AB

Vill du vara med att bidra till mina deltagares utveckling? I så fall varmt välkommen med din intresseanmälan som fokusperson!

Vänliga hälsningar

Patric Orjala
Internationell Coach- och ledartränare | Internationellt Certifierad Mental tränare | Certifierad tränare Extended DISC | Certifying partner of International Coaching Institute, ICI

Pin It on Pinterest

Share This