DU VILL:
Utveckla ditt personliga ledarskap och dina coaching kompetenser till en ny nivå.

Det personliga ledarskapet handlar om att prestera och må bra – samtidigt! En ekvation som många upplever allt svårare att få ihop. Den Internationella Coachcertifieringen kommer att göra just detta – att träna dig i kompetenser som utvecklar ditt personliga ledarskap till en helt ny nivå.

DU HAR:
En stark vilja och nyfikenhet för att utveckla dig själv och andra. Du har ett driv och en önskan om att utvecklas och att utmanas, att gå förbi dina mentala hinder för vad du idag tror är möjligt!

DU FÅR:
Vi tränar dig i kompetenser som på djupet utvecklar dig själv och andra. Du kommer lära dig att:
Skapa tydliga och meningsfulla målbilder.
Tydliggöra värderingar som ger riktlinjer i livet och motiverar att åstadkomma meningsfulla förändringar.
Skapa handlingsplaner som upplevs meningsfulla och motiverar.
Lyssna och ha närvaro på hög nivå.
Använda kraftfulla frågor som leder till löpande utveckling och lärande.
Ge – och få meningsfull feedback.
Ha ett tillstånd av medvetenhet, nyfikenhet och fokus.
Skapa tillitsfulla relationer – till dig själv och andra.

Den Internationella coachcertifieringen är något av det mest utvecklande och utmanade som du kommer att kunna investera i när det gäller din professionella och personliga utveckling.

”En fantastiskt utvecklande kurs, över mina högt ställda förväntningar. Nyttiga kunskaper och färdigheter både privat och professionellt!”
Lars Lindgren, HR personalstrateg, Miljöförvaltningen, Stockholm Stad

Du kommer att uppleva “experimentiell-action-learning”  och som en av deltagarna uttryckte det:

”Spännande, svår, frustrerande, krävande och härlig!”
Mathias Söderholm, operations manager, Habasit AB

Denna utvecklingsprocess innehåller alla moment för att få en inlärningsprocess som håller många år efter avslutad utbildning.

“Inte bara en utbildning utan något mycket mera. En resa som lärde mig mycket om mig själv som chef och ledare, hur jag vill vara och vad jag vill stå för. Coachutbildningen skapade för mig som chef en trygg plattform som vilar på värderingar och trovärdighet.”
Pia Källqvist, VD Hencol AB

En ledstjärna inom det personliga ledarskapet är att i ord och handling ha fokus på – “The beauty of empowering others is that your own power is not diminished in the process.”

Varmt välkommen att kontakta oss direkt för anmälan eller mer information. Vill du läsa lite mer kan du ladda ner vårt produktblad genom att klicka här.

Vänliga hälsningar

Patric Orjala
Internationell Coach- och ledartränare | Internationellt Certifierad Mental tränare | Certifierad tränare Extended DISC | Certifying partner of International Coaching Institute, ICI

Pin It on Pinterest

Share This