Stort tack för en spännande och utvecklande eftermiddag. Under veckans Orjala Training Camp hade vi fokus på övertygelser – vår bästa gissning av verkligheten ?.
Trots, eller tack vare, alla mina års erfarenhet som coach och coachtränare fascineras jag fortfarande över vilken kraft som våra ”beliefsystem” har i våra liv. Våra övertygelser är verkligen regler efter vilka vi lever våra liv, omedvetna och/eller medvetna regler som påverkar och styr oss i vårt nu.
Att använda mod och fokus på att GÖRA trots tvivel är ett mycket effektivt sätt att utmana begränsande övertygelser och skapa kraftfulla övertygelser. Än en gång tack för såväl engagemang, mod och nyfikenhet under denna eftermiddag. För att sammanfatta eftermiddagen Do not be carefull – just do it! ?

Pin It on Pinterest

Share This