DU VILL:
Utveckla det meningsfulla ledarskapet och dina coaching kompetenser till en ny nivå.

Det meningsfulla ledarskapet handlar om att få dig själv, och andra, att prestera och må bra – samtidigt! En ekvation som många upplever allt svårare att få ihop. Den Internationella Coachcertifieringen kommer att göra just detta – att träna dig i kompetenser som utvecklar det meningsfulla ledarskapet till en helt ny nivå.

DU HAR:
En stark vilja och nyfikenhet för att utveckla det meningsfulla ledarskapet – att få dig själv, och andra, att prestera och må bra samtidigt. Du har ett driv och en önskan om att utvecklas och att utmanas, att gå förbi dina mentala hinder för vad du idag tror är möjligt! Du arbetar idag med att driva förändrings- och utvecklingsarbete i din organisation. Troligtvis i rollen som ledare, HR-chef, HR-partner, coach eller projektledare.

DU KOMMER:
Utvecklas såväl professionellt som personligt!
Detta är något av det mest utvecklande och utmanande som du och ditt företag kan investera i med fokus på det meningsfulla ledarskapet – att få dig själv och andra att prestera och må bra samtidigt!
”En fantastiskt utvecklande kurs, över mina högt ställda förväntningar. Nyttiga kunskaper och färdigheter både privat och professionellt!” Lars Lindgren, HR personalstrateg, Miljöförvaltningen, Stockholm Stad

Utvecklas och lära genom att göra!
Detta är ett mycket utvecklande träningsläger i coachkompetenser som ger effekt i vardagen redan efter första modulen. Du kommer gå förbi mentala hinder för vad du idag tror är möjligt!
”Spännande, svår, frustrerande, krävande och härlig!” Mathias Söderholm, operations manager, Habasit AB

Lära för livet!
Den Internationella Coachcertifieringen är ett träningsläger i det meningsfulla ledarskapet som innehåller alla moment för en inlärningsprocess som håller många år efter avslutad utbildning.
“Inte bara en utbildning utan något mycket mera. En resa som lärde mig mycket om mig själv som chef och ledare, hur jag vill vara och vad jag vill stå för. Coachutbildningen skapade för mig som chef en trygg plattform som vilar på värderingar och trovärdighet.” Pia Källqvist, VD Hencol AB

DU LÄR:
Vi tränar/utbildar dig i kompetenser som på djupet utvecklar det meningsfulla ledarskapet. Du kommer lära dig att:

  • Skapa tydliga och meningsfulla målbilder.
  • Tydliggöra värderingar som ger riktlinjer i livet och motiverar att åstadkomma meningsfulla förändringar.
  • Skapa handlingsplaner som upplevs meningsfulla och motiverar.
  • Lyssna och ha närvaro på hög nivå.
  • Använda kraftfulla frågor som leder till löpande utveckling och lärande.
  • Ge – och få meningsfull feedback.
  • Ha ett tillstånd av medvetenhet, nyfikenhet och fokus.
  • Skapa tillitsfulla relationer – till dig själv och andra.

Den Internationella coachcertifieringen är något av det mest utvecklande och utmanade som du kommer att kunna investera i när det gäller din professionella och personliga utveckling.

En ledstjärna inom det meningsfulla ledarskapet och under den Internationella Coachcertifieringen är att i ord och handling ha fokus på – “The beauty of empowering others is that your own power is not diminished in the process.”

Varmt välkommen att kontakta oss direkt för anmälan eller mer information. Vill du läsa lite mer klicka här.

Vänliga hälsningar

Patric Orjala
Internationell Coach- och ledartränare | Internationellt Certifierad Mental tränare | Certifierad tränare Extended DISC | Certifying partner of International Coaching Institute, ICI

Pin It on Pinterest

Share This