I tider av markanta förändringar och stor osäkerhet ställs vi alla inför andra förutsättningar än normalt.

Frågan är inte OM vi påverkas av de nya förutsättningar och den medföljande osäkerheten utan HUR jag, och mitt team, påverkas.

Tänk om det mitt i stor osäkerhet finns excellenta möjligheter för dig och ditt team att prestera och må bra – samtidigt?

Ytterligare nyckelfrågor att, varsamt och nyfiket, ställa till dig själv och ditt team:

  • HUR påverkas jag, och mitt team, av dessa nya förutsättningar idag?
  • HUR vill jag, och mitt team, påverkas av dessa nya förutsättningar?
  • PÅ VILKET SÄTT kan jag och mitt team, använda dessa nya förutsättningar till att utveckla vårt arbetssätt och samverkan till att fungera än bättre?

Vi på Orjala är övertygade om att möjligheterna till meningsfull utveckling för dig som individ, ditt team och din organisation finns här och nu.

Vill även du få hjälp med att finna svaren på ovanstående frågor så att du och ditt team kan prestera och må bra samtidigt?

Starta då hösten med några av Sveriges mest utmanande och utvecklande utbildningar i det meningsfulla ledarskapet. Du kommer utbildas/tränas i att få dig själv, och ditt team, att prestera och må bra – samtidigt!

Eller så kontaktar du oss så skapar vi en verksamhetsanpassad insats på individ och teamnivå.

Pin It on Pinterest

Share This