Om oss

Utvecklat coacher och ledare sedan 2002

Orjalas historia

Patric OrjalaOrjala grundades 2002, med målet att utveckla det meningsfulla ledarskapet inom svenskt näringsliv, att få dig själv och ditt team att prestera och må bra – samtidigt! Denna målbild  är fortfarande lika relevant som nånsin!

Orjala har sedan dess utbildat och tränat ledare och ledningsgrupper i  det meningsfulla ledarskapet på ett sätt som bidrar till meningsfulla förändrings – och utvecklingsprocesser inom såväl den privata som offentliga sektorn.

Sedan 2002 har Orjala utbildat och certifierat över 1 500 ledare och coacher i Sverige, Danmark, USA och Latinamerika.

Vår AFFÄRSIDÉ

Vi erbjuder några av Sveriges mest utvecklande och utmanade internationella coach- och ledarcertifieringar.

Våra tjänster består av  unika träningsprogram på individ, team och organisationsnivå som utvecklar det meningsfulla ledarskapet där människor gör meningsfulla prestationer och mår bra samtidigt.

Våra hörnstenar

Övertygelser

  • Människor är mer KRAFTFULLA än vad de tror.
  • Lagen om ENKELHET existerar
  • LÄRANDE ligger i görandet

värderingar

  • Tillit
  • Lärande
  • Kvalitet
  • Meningsfullhet

Vision

Att bidra till en bättre värld för individ, team och organisation.

 

 

mission

Att få ledare, medarbetare och ledningsgrupper att gå förbi sina mentala hinder för vad de idag tror är  möjligt. 

Vår vision

Orjalas vision är att bidra till en bättre värld genom att utveckla det meningsfulla ledarskapet.
En vision som förpliktar och skapar mycket mening i vår vardag, tydliggör intentionen med alla våra tjänster.
När våra kunder att upplever att hens värld är aningens bättre än innan menar vi att vi på riktigt, i såväl ord som handling, bidragit till att hela världen blivit lite bättre. Om än ett litet steg i den stora världen så är det ack så stor effekt för individen eller teamet. De små framstegens stora effekt i vardagen!

“Vision without action is merely a dream.
Action without vision just passes time.
Vision with action can change the world”

Vår mission

Vårt existiensberättigande,mission, ligger helt i att bidra till att ledare, medarbetare och ledningsgrupper går bortom sina mentala hinder för vad de idag tror är möjligt.

Att hantera en föränderlig värld på ett meningsfullt och tillitsskapande sätt genom nya perspektiv, nya sätt att kommunicera på, nya sätt att bygga en gedigen självkänsla på såväl individ som teamnivå. Att prestera och må bra samtidigt!

“Mod är inte att inte vara rädd. Mod är att vara rädd och göra det ändå.”
Astrid Lindgren

Våra 
värderingar

Vad är riktigt viktig och meningsfullt för oss som företag?

Tillit – att skapa tillit i de processer vi skapar är den allenarådande framgångsfaktorn. Med en levande tillit skapas möjligheter att utforska nuet och skapa en framtid som är genuint viktigt för såväl individ som team.

Lärande – att skapa en arena för utforskande och nyfiket lärande i vardagen skapar förutsättningar för att lära för livet, kaizen, ständig utveckling.

Kvalitet – att våga ligga i framkant och kontinuerligt utveckla de processer vi gör, innan de behövs utvecklas och alltid i nära samverkan med kunden är kvalitet för oss och dessutom en garanti för att våra kunder får den effekten som just de vill ha.

Meningsfullhet – att söka efter och skapa meningsfullhet i de vardagliga momenten är av yttersta vikt för att prestera och må bra – samtidigt. Detta gäller även ledarskapet, att ha ett ledarskap med geniun och äkta mening gör den största skillnaden för såväl individ, team som organisation. Ett meningsfull ledarskap skapar en arena för meningsfulla prestationer som i sin tur bidrar till ökad välmående för såväl individ, team och organisation.

“Meningen med livet är att ha ett liv med mening.

Meningen med team är att ha team med mening.

Meningen med organisation är att ha en organisation med mening”

Våra övertygelser

Vilka valda sanningar har vi valt att ha som principer för våra handlingar i vår vardag?

Baserat på Orjalas och andras erfarenheter agerar vi i stort som smått så som att följande är sant:

Människor är mer kraftfulla än vad de just nu tror – baserat på Orjalas erfarenhet har alla människor meningsfulla kompetenser, förmågor och kunskaper inom sig som de med åren glömt bort och ibland helt tappat kontakten med.

Simplicity rules, lagen om enkelhet existerar – baserat på Orjalas erfarenhet har vi människor en vältränad tendens att lägga fokus på det som vi inte vill ha, problem och andra oönskade saker och personer som vi omges med. Vi delar in saker i rätt eller fel, bra eller dåligt, hen eller jag, vi eller dom.
Tänk om perspektiv, ödmjuk nyfikenhet och att våga leta efter likheter, olikheter och de gemensamma intentionerna skapar en arena för enkelhet. Med meningsfull och tydlig gemensam målbild, gemensam upplevelse av nuläget blir prestationerna, själva resan, inte bara enklare utan även mer lustfyllda i nuet.

Lärandet  ligger i görandet – baserat på Orjalas erfarenhet utvecklas vi människor mest och bäst när vi lär för livet, lär av nuet, lär av mig själv, lär av andra.
Tänk om det egentligen inte finns några misslyckanden utan bara meningsfulla lärdomar i allt som görs och även det som inte görs.
Track your learning while you are learning – är ett mycket meningsfullt sätt att få ett livslångt lärande för såväl individ, team som organisation.

“The beauty of empowering others is that your own power is not diminished in the process.”

Vårt kundlöfte

Du kommer att få frågor du inte vill ha.

Du kommer att se det du inte vill se.

Du kommer att gå bortom dina mentala hinder för vad du idag tror är möjligt.

Socialt ansvar

Orjalas vision är att bidra till en bättre värld!

Den visionen förpliktigar och skapar även en bra grogrund för samarbete med organisationer som på riktigt gör en skillnad i världen.

Futebol dá força

I organisationen Futebol dá força har Orjala & partners funnit en samarbetspartner som i sin vardag verkligen gör stor skillnad. Futebol dá força Futebol dá força (FDF) är en internationell organisation som verkar för att stärka tjejers rättigheter och möjligheter genom fotboll. Futebol dá força betyder ‘fotboll ger styrka’, vilket är exakt vad organisationen gör. FDFs vision är en värld där alla är medvetna om, och har full tillgång till, lika värde, rättigheter och möjligheter. Genom fotboll stärker de ledare (tränare, tjejer och deras närområden) på fotbollsplanen och vidare i livet. Samtidigt förändrar de strukturer i samhället som idag begränsar tjejers möjligheter utanför fotbollsplanen. FDF startade med ett lag i Moçambique 2012. Idag har vi verksamhet i Sverige, Moçambique, Zambia och på Åland med tusentals tjejer varje vecka som leds av våra över 500 ideella ledare.

Under årets Idrottsgala hade FDF äran att ta emot priset Årets peppare från Prins Daniel som första pristagare någonsin med motiveringen: “Med engagemang, kunskap och stort hjärta peppar och inspirerar de över tusen unga tjejer runt om i Sverige. De skapar utrymme och möjligheter för tjejer att hitta sin rörelseglädje och därigenom stärka sin fysiska och psykiska hälsa. För sitt långsiktiga och hängivna arbete med barn och ungas hälsa tilldelas organisationen Futebol dá força Årets Peppare 2017.”

Vad gör Orjala?

Under flera år och även fortsättningsvis gör vi på Orjala & partners det möjligt för FDFs medarbetare att delta i den Internationella Certifieringen i coach- och ledarkompetenser, helt utan kostnad. För de medarbetare som deltagit har denna utbildning varit mycket värdefull i deras viktiga vardag med att coacha och handleda FDFs ideella ledare och utveckla verksamheten vidare. ”Det är en fantastisk möjlighet för oss att kunna erbjuda våra medarbetare att bli certifierade coacher. Jag har själv gått utbildningen, och det påverkade mig mycket. Det har varit avgörande för min personliga utveckling, och mitt ledarskap. Jag kan verkligen rekommendera den Internationella Certifieringen i coach- och ledarkompetenser för dig som på djupet vill förstå hur du kan leda människor och få dem att utvecklas – inklusive dig själv!” säger Cecilia Safaee, grundare av Futebol dá força. 

Futbol da forca

 

Vill även du vara med och bidra till en bättre värld?

Kontakta gärna Cecilia Safaee,Grundare & VD, Futebol dá força

Kontor

Telefon

+46 709 - 360 086

Hitta hit

Besöksadress

Orjala
Cylindervägen 18, plan 8
131 52  Nacka Strand

Postadress

Orjala & Partners AB
Box 1113
131 26 Nacka Strand

l

Orjalas Nyhetsbrev

Följ Oss

Pin It on Pinterest

Share This