Patric Orjala

OM PATRIC 
Orjala

Patric Orjala

”Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you did not do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe habor. Catch the trade winds in your sails. Explore! Dream! Discover!”
Mark Twain 

Patric Orjala är en mycket erfaren ledarcoach och en av Sveriges mest erfarna Internationella Coach- och ledartränare. Patrics bakgrund inom området ledarutveckling kan kort sammanfattas med orden – djupt och engagerat intresse i vad som får människor att ha arbetsglädje, prestera och må bra – samtidigt!

2002  grundade han företaget Orjala & partners AB som sedan dess fokuserat på att utveckla och träna coacher, ledare och team i att göra en betydande skillnad i deras livskvalitet och andras liv!

En av huvudpelarna i det meningsfulla ledarskapet är att AGERA så att du och ditt team kan prestera och må bra samtidigt!

Patric har sedan 2002 arbetat med utveckling av individ, team och organisation för ett stort antal verksamheter inom både offentligt och privat sektor såväl inom Sverige som internationellt. I dessa uppdrag har Patric arbetat med ledare, ledningsgrupper och medarbetare på alla nivåer.

Patric har en Internationell Coach Certifiering och är en aktiv medlem i ICI och ICC. Två av världens största internationella coachorganisationer. Patric är idag en av de mest erfarna coachtränarna hos ICI och har sedan 2003 utbildat ca 1600 ledare och coacher i Sverige, Danmark, Mexico och Venezuela. Han är huvudansvarig coachtränare för den Internationella Coachcertifieringen i Sverige. Som affärscoach har Patric drygt 3 500 timmars erfarenhet.

Patric är dessutom en av Sveriges mest erfarna utbildare av DISC-baserade verktyg, Extended DISC.

Patric är även Internationellt Certifierad Mental tränare och med flertalet utbildningar inom områden som NLP, mindfulnes och positiv psykologi.

Orjala & Partners utbildningar i coachande ledarskap är för dig som vill få coachkompetenser på högsta nivå. Vi är utvalda som ICI coaching institute i Sverige!

Det betyder att Orjala & Partners är det enda företaget i Sverige som kan erbjuda certifieringsgrundande utbildningar som möter en av världens högsta standards inom coachande ledarskap. Det är vår mission och din garanti!

Samtliga tjänster och utbildningar kan Patric genomföra på svenska, norska, danska, engelska och till viss del på spanska och italienska.

Patrics främsta egenskaper är en enorm nyfikenhet och fascination av att locka fram andra människors storhet. Patrics förmåga att få andra att växa har fått många individer och team att gå förbi sina mentala hinder för vad de idag tror är möjligt. En utvecklingsprocess som skapar önskade resultat i deras professionella och personliga liv även långt efter coachinsatsen.

Patric håller även utbildningar och föreläsningar inom följande områden:

·        Coachande ledarskap

·        Värderingsstyrt ledarskap

·        Serviceledarskap

·        Kommunikation och beteende

·        Konflikthantering

·        Utvecklande feedback

·        Teamutveckling

·        Utveckling av säljare

·        Utveckling av ledningsgrupper

·        Inre och yttre drivkrafter

·        Mental träning och tankens kraft

Patric har varit föreläsare vid följande internationella coachkonferenser:
International Coachconvention i Sao Paolo, Brasilien, arrangerad av ICC, 2006

International Coachconvention i Mexico City, Mexico, arrangerad av ICC, 2008

Nationell coachkonferens i Göteborg, arrangerad av ICF, 2009

International Coachconvention i Santiago, Chile, arrangerad av ICC, oktober 2010

International Coachconvention i Bogota, Colombia, arrangerad av ICC, oktober 2012

International Coachconvention i Santo Domingo, arrangerad av ICC, oktober 2014

International Coachconvention på Curacao, arrangerad av HCN, oktober 2016

Telefon

+46 709 - 360 086

Hitta hit

Besöksadress

Orjala
Cylindervägen 18, plan 8
131 52  Nacka Strand

Postadress

Orjala & Partners AB
Box 1113
131 26 Nacka Strand

l

Orjalas Nyhetsbrev

Följ Oss

Pin It on Pinterest

Share This