Våra tjänster

Våra unika träningsprogram på individ, team och organisationsnivå är något av det mest resultatskapande som du och din organisation någonsin kommer investera i.

Det meningsfulla ledarskapet skapar en kultur där människor gör meningsfulla prestationer och mår bra – samtidigt!

Värderingsstyrda ledare och medarbetare leder, sig själva och andra, genom exempel. De lever och agerar i enlighet med sina kärnvärderingar, övertygelser och principer. De går bortom sina mentala hinder och för vad de idag tror är möjligt.

Detta kan låta och se enkelt ut – och just därför finns det träningsprogram och principer som kan skapa en medvetet värderingsstyrd kultur hos just din organisation.

Hörnstenarna i en värderingsstyrd kultur är dessa tre frågor:

Har vi tydliga mål värda att spela för?

Vikten av att ha tydliga och meningsfulla målbilder för dig som individ, för teamet och för organisationen.

Har vi en tydlig spelplan värd att spela på?

Vikten av att ta bort dimman, utforska och tydliggöra det faktiska nuläget och de faktiska förutsättningar som finns.

Har vi en tydlig spelidé värd att spela för?

Vikten av att tydligt definiera vad som är meningsfulla prestationer för såväl individ, team som organisation.

 

Frågorna är enkla och just därför är svaren mycket intressanta.

Våra unika träningsprogram på individ, team och organisationsnivå skapar underlag för dina och din organisations svar. För att säkerställa såväl kvalitet som effekt genomsyras samtliga våra träningsprogram av vår metodik SUUMM®:

sanningens ögonblick

Det krävs både mod och nyfikenhet att skapa tydlighet och enkelhet

utmanande

Att våga gå bortom invanda mönster. “Tänk om mitt bästa beteende ligger i vägen för ett bättre”.

utvecklande

Att bygga på det som fungerar. Att skapa lärande och engagemang i vardagen.

mätbart

“Det som mäts blir gjort”. Att skapa moment av feedback och lärande i vardagen och samtidigt säkerställa att man är man är på rätt väg.

meningsfullt

Skapas genom ett genuint ägarskap och gestaltas genom:

En medvetet värderingsstyrd organisation har direkt och mätbar effekt på organisationens:

  • Finansiella resultat
  • NKI = Nöjd Kund Index
  • NMI = Nöjd Medarbetar Index

Vilka resultat vill du och din organisation ha?

våra tjänster

Telefon

+46 709 - 360 086

Hitta hit

Besöksadress

Orjala
Cylindervägen 18, plan 8
131 52  Nacka Strand

Postadress

Orjala & Partners AB
Box 1113
131 26 Nacka Strand

l

Orjalas Nyhetsbrev

Följ Oss

Pin It on Pinterest

Share This