Certifiering Extended disc

Extended DISC är ett världens mest använda verktyg för att skapa självinsikt gällande naturliga beteende- och kommunikationsstrategier.

självinsikt och kommunikation

Är du en ledare, konsult, coach eller HR-specialist som:

Vill utveckla ditt lyssnande och din förmåga att ställa kraftfulla frågor till nästa nivå?
Vill ha ett kraftfullt verktyg för att utveckla din egen och andras självinsikt och kommunikationsförmåga?

Idag används Extended DISC över hela världen och är ett effektivt verktyg bland inom bl a: Teamutveckling/Coaching, Kommunikation, Organisationsutveckling, Talent Management, Rekrytering och urval, Ledarutveckling, Försäljningsledning, Kundtjänst etc.

Extended disc

Bakgrunden till modellen och teorin som bygger upp modellen. En djupare förståelse för skillnader mellan naturliga och situationsanpassat beteende samt våra olika drivkrafter.

få självinsikt

Djupare insikt i vårt grundläggande kommunikations- och beteendemönster. Det är först när du förstår dig själv och dina reaktioner som du bättre kan förstå andra bättre. Ju mer medvetna vi blir om våra drivkrafter och styrkor desto större möjlighet har vi att utveckla oss själva och påverka den situation vi befinner oss i.   

 

Utveckla dig själv

 
Tänk om ditt bästa och mest naturliga beteende ligger ivägen för ett bättre beteende?

förstå andra bättre

Självinsikt kan räcka långt i många fall då vi vill utvecklas. Men vill vi bli riktigt bra på att utveckla våra relationer och vårt sätt att kommunicera behöver vi lära oss att känna igen hur andra kommunicerar och vilka drivkrafter som påverkar dem. Vår förmåga att acceptera andras beteende och sätt att kommunicera och samtidigt anpassa vårt sätt att kommunicera är nyckeln till att skapa riktigt goda relationer och samtal.

 

bättre STRATEGIER

Här jobbar vi med nycklarna till framgångsrik kommunikation. Nu ska vi göra bra relationer bättre och mindre bra relationer bra. Att skapa en hög nivå av tillit till andra. “Möt andra som du själv vill bli bemött”. Det kanske låter som sunt förnuft, men är det verkligen det? Det finns ju personer som vill ha ett annat bemötande än du. Ska vi vara riktigt ärliga så finns det nog väldigt få som vill bli bemötta precis som du.

Hörnstenarna i värderingsstyrda team

  Individuell ledarskapsutbildning

Har teamet tydliga mål ?

Är teamets MÅLBILDER tillräckligt TYDLIGA och MENINGSFULLA – för dig som individ och för ditt team?

Har teamet en tydlig plan ?

Vågar och vill teamet utforska och tydliggöradet det faktiska nuläget? Ta bort dimman? Ju större självinsikt, desto större möjligheter att verkligen använda teamets komplementära färdigheter fullt ut.

Har teamet en väl utformad idé ?

Våra unika träningsprogram för team och ledningsgrupper är något av det mest resultatskapande som du och din organisation någonsin kommer investera i.

Din utbildare är Patric Orjala. Han är en av Sveriges mest erfarna utbildare av DISC-baserade verktyg och även en av ICC mest erfarna coachtränare. Det borgar för att denna certifieringsutbildning på två dagar verkligen kommer utveckla dig i din roll som coach och samtidigt certifiera dig i ett mycket kraftfull kommunikations- och beteendeverktyg – Extended DISC.

 

I utbildningen ingår:

  • 2 + ½ utbildningsdagar.
  • Egen Extended DISC personprofil med individuell återkoppling.
  • Gediget utbildningsmaterial
  • Certifieringskostnader samt efterföljande “komma-i-gång-stöd” under två månader

Så här säger våra kunder om denna tjänst

Telefon

+46 709 - 360 086

Hitta hit

Besöksadress

Orjala
Cylindervägen 18, plan 8
131 52  Nacka Strand

Postadress

Orjala & Partners AB
Box 1113
131 26 Nacka Strand

l

Orjalas Nyhetsbrev

Följ Oss

Pin It on Pinterest

Share This