Certifiering i
Extended DISC 

Extended DISC är ett världens mest använda verktyg för att skapa självinsikt
gällande naturliga beteende- och kommunikationsstrategier.

Vill du ?

Bli certifierad i och få tillgång till en av världens mest använda verktyg för att skapa självinsikt gällande naturliga beteende- och kommunikationsstrategier. Idag används Extended DISC över hela världen (48 länder) och är ett effektivt verktyg bland annat på följande områden:

 • Teamutveckling
 • Coaching
 • Kommunikation
 • Organisationsutveckling
 • Talent Management
 • Rekrytering och urval
 • Ledarutveckling
 • Försäljningsledning
 • Kundtjänst

är du ?

En ledare, konsult, coach eller HR-specialist som vill utveckla ditt lyssnande och din förmåga att ställa kraftfulla frågor till nästa nivå? Vill du ha ett kraftfullt verktyg för att utveckla din egen och andras självinsikt och kommunikationsförmåga?

utbildningen

Under denna utbildning kommer vi jobba med och utforska:

Självinsikt

Självinsikt kan räcka långt i många fall då vi vill utvecklas. Men vill vi bli riktigt bra på att utveckla våra relationer och vårt sätt att kommunicera behöver vi lära oss att känna igen hur andra kommunicerar och vilka drivkrafter som påverkar dem. Vår förmåga att acceptera andras beteende och sätt att kommunicera och samtidigt anpassa vårt sätt att kommunicera är nyckeln till att skapa riktigt goda relationer och samtal.

Förstå andra bättre

Du får djupare förståelse Insikt i vårt grundläggande kommunikations- och beteendemönster förståelse för skillnader mellan naturliga och situationsanpassat beteende samt våra olika drivkrafter. Det är först när du förstår dig själv och dina reaktioner som du bättre kan förstå andra bättre. Ju mer medvetna vi blir om våra drivkrafter och styrkor desto större möjlighet har vi att utveckla oss själva och påverka den situation vi befinner oss i. Tänk om ditt bästa och mest naturliga beteende ligger i vägen för ett bättre beteende?

Kommunikationsstrategier

Här jobbar vi med nycklarna till framgångsrik kommunikation. Nu ska vi göra bra relationer bättre och mindre bra relationer bra. Att skapa en hög nivå av tillit till andra. ”Möt andra som du själv vill bli bemött”. Det kanske låter som sunt förnuft, men är det verkligen det? Det finns ju personer som vill ha ett annat bemötande än du. Ska vi vara riktigt ärliga så finns det nog väldigt få som vill bli bemötta precis som du.

din tränare

Patric Orjala.

Han är en av Sveriges mest erfarna utbildare av DISC-baserade verktyg och även en av Sveriges mest erfarna internationella coach- och ledartränare.

Det borgar för att denna certifieringsutbildning på 2,5 dagar verkligen kommer utveckla dig i din yrkesroll och samtidigt certifiera dig i ett mycket kraftfull kommunikations- och beteendeverktyg – Extended DISC.

Utbildnings-
tillfällen

Kvalitets-säkring

Extended discOrjala är utvalda av Extended DISC Sverige att vara en av de företag som kan leverera certifieringsgrundande utbildningar i Extended DISC.

Dessutom är Patric en av Sveriges mest erfarna tränare i DISCbaserade verktyg.

För att ytterligare förstärka och fördjupa dina kompetenser är du som är certifierad i Extended DISC hos Orjala välkommen att vara med på våra fördjupningsmoduler, halvdag, helt utan kostnad vid beställning av 20 profiler. Där kan du ”komma in i depå” och träna på att göra än mer utvecklande återkopplingar med Extended DISC samt ta del av andra certifierade användares erfarenheter.

Investering

9 800 kr per deltagare exkl moms

Gå fyra betala för tre.

I utbildningen ingår:

 • Modul 1, 2 utbildningsdagar.
 • Modul 2, en halvdag fördjupningsutbildning
 • Egen Extended DISC personprofil med individuell återkoppling.
 • Gediget utbildningsmaterial
 • Lunch och förmiddags- och eftermiddagsfika
 • Certifieringskostnader samt efterföljande ”komma-i-gång-stöd” under två månader

Så här säger våra kunder om denna utbildning

Telefon

+46 709 - 360 086

Hitta hit

Besöksadress

Orjala
Cylindervägen 18, plan 8
131 52  Nacka Strand

Postadress

Orjala & Partners AB
Box 1113
131 26 Nacka Strand

l

Orjalas Nyhetsbrev

Följ Oss

Pin It on Pinterest

Share This